Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  22. listopada 2016.

 

Svetac dana

Sveti Ivan Pavao II., papa
22. listopada

Tog 2. travnja 2005. u 21.37 u 鑑su smrti Ivana Pavla II. uz njega su u duhu i molitvi bili vjernici 筰rom svijeta. Blagdan se obilje綼va na dan kada je 1978. slu緄o misu prvi puta kao papa. Svetii Ivan Pavao II. - imenom Karol J髗ef Wojtyla - 264. je

Saznajte vi筫 >