Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  5. prosinca 2016.

 

Svetac dana

Saba, opat
5. prosinca

Saba se rodio u Kapadociji, u Maloj Aziji. Otac mu je bio rimski 鑑snik. Kad je bio premje箃en u Egipat, po筧o je onamo sa 緀nom, a sina je ostavio kod njegova ujaka.

Saznajte vi筫 >