Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  28. travnja 2017.

 

Svetac dana

Petar Chanel
28. travnja

Vremenski okvir sv. Petra Chanela mo緀mo kratko ovako ozna鑙ti: rodio se 12. srpnja 1803. u Cuetu, u Francuskoj, umro mu鑕ni鑛om smr鎢 28. travnja 1841. na otoku Futuni, u Oceaniji.

Saznajte vi筫 >