Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  30. kolovoza 2015.

 

Svetac dana

Bl. Margareta Ward
30. kolovoza

甶vjela je u XVI. stolje鎢, a potjecala je iz Congletona u Cheshiru. Njezina se obitelj ubrajala me饀 najodli鑞ije u Engleskoj.

Saznajte vi筫 >