Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  25. lipnja 2017.

 

Svetac dana

Prosper Akvitanski
25. lipnja

Tiro Prosper, vatreni brani i ugledni tuma Augustinova nauka o milosti i preodre餰nju, rodio se oko g. 390. u Limogeu, u pokrajini Akvitaniji u Galiji.

Saznajte vi筫 >