Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  3. kolovoza 2015.

 

Svetac dana

Bl. Augustin Ka緊ti
3. kolovoza

Pi箄鎖 o njemu u I. svesku Biblioteke svetaca, Carlo Sisto ka緀 da je ro餰n u Trogiru, u Dalmaciji oko g. 1260., da je po narodnosti Hrvat te da mu se majka zvala Radoslava. Augustin je djetinjstvo i prvu mladost proveo u svome lijepom rodnom gradu...

Saznajte vi筫 >