Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  4. listopada 2015.

 

Svetac dana

Franjo Asi筴i
4. listopada

Sv. Franjo Asi筴i rodio se po鑕tkom god. 1182. u Asizu kao sin trgovca Pietra di Bernardonea i Ivane. U odsutnosti oca krstila ga je majka dav筰 mu ime Ivan. Otac je tome imenu kasnije dodao Franjo, s kojim je taj svetac u筧o u ljudsku povijest.

Saznajte vi筫 >