Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  27. kolovoza 2016.

 

Svetac dana

Monika
27. kolovoza

Kad su Moniki bile 22 godine, rodila je 13. studenoga 354. u Tagasti, u sjevernoj Africi, svoga prvoro餰nca, slavnoga i velikoga Augustina, koga 鎒 jo jedanput roditi, kad ga molitvom, suzama i rije鑙ma bude dovela do obra鎒nja i kr箃enja.

Saznajte vi筫 >