Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  28. lipnja 2016.

 

Svetac dana

Irenej
28. lipnja

Ne znamo za godinu Irenejeva ro餰nja. Ono se zbilo vjerojatno sredinom II. stolje鎍. Podrijetlom je bio Grk, a u mladosti je stekao izvanredno bogatu i svestranu izobrazbu. Dobro je poznavao Sveto pismo i prve spise ranih kr规anskih pisaca.

Saznajte vi筫 >