Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  21. studenoga 2014.

 

Svetac dana

Prikazanje BDM
21. studenoga

Na dana筺ji dan (god. 543) posvete crkve Svete Marije Nove, podignute pokraj jeruzalemskoga hrama...

Saznajte vi筫 >