Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  26. o緐jka 2017.

 

Svetac dana

Montan i Maksima
26. o緐jka

Za vrijeme Dioklecijanova progonstva godine 304. sklonio se u Sirmij sve鎒nik Montan sa svojom 緀nom Maksimom.

Saznajte vi筫 >