Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  18. rujna 2014.

 

Svetac dana

Josip iz Coperatina
18. rujna

Giuseppe Maria Desa - na svetac - rodio se 17. lipnja 1603. u Copertinu, u talijanskoj pokrajini Pugli, i to u pravoj pravcatoj staji kao i Spasitelj. Bio je posljednji sin Feliksa i Franceschine, ro餰ne Panaca.

Saznajte vi筫 >