Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  8. srpnja 2015.

 

Svetac dana

Akvila i Priscila
8. srpnja

To se dvoje svetaca mo緀 di鑙ti da su bili suradnici svetog Pavla. U tome je njihova posebnost i slava. Oni bijahu bra鑞i par, 甶dovi, koji postado筫 kr规ani, zbog svoje revnosti veoma dragi svetom Pavlu.

Saznajte vi筫 >