Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  28. svibnja 2016.

 

Svetac dana

Bl. Marija Bartolomeja
28. svibnja

Bla緀na Marija Bartolomeja Bagnesi ro餰na je godinu dana prije sv. Filipa Nerija, tj. 15. kolovoza 1514., u Firenzi, samo 箃o taj grad nije nikad napu箃ala.

Saznajte vi筫 >