Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  23. srpnja 2014.

 

Svetac dana

Brigita ﹙edska
23. srpnja

Sv. Brigita je u prisutnosti svoje k鎒rke Katarine i svoga ispovjednika umrla u Rimu na dana筺ji dan godine 1373. Njezini zemni ostaci preneseni su u ﹙edsku te ondje sahranjeni u crkvi u Vadsteni.

Saznajte vi筫 >