Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  23. sije鑞ja 2017.

 

Svetac dana

Emerencijana
23. sije鑞ja

甶vjela je u Rimu, a mu鑕na je za vrijeme cara Dioklecijana, vjerojatno 305. godine.

Saznajte vi筫 >