Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  26. rujna 2016.

 

Svetac dana

Kuzma i Damjan, mu鑕nici
26. rujna

Prema ve鎒m broju povijesnih izvora Kuzma i Damjan bijahu lije鑞ici. Njihovom djelatno规u mnogo je ljudi prihvatilo kr规anstvo.

Saznajte vi筫 >