Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  27. studenoga 2015.

 

Svetac dana

Virgilije, biskup Salzburga
27. studenoga

Taj je svetac po ro餰nju bio Irac, monah, a zatim opat samostana Aghaboe. Godine 743. napustio je svoj rodni otok da "Kristu za ljubav" zapo鑞e dugo misijsko putovanje po europskim zemljama.

Saznajte vi筫 >