Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  30. rujna 2014.

 

Svetac dana

Jeronim
30. rujna

Jeronim se rodio izme饀 god. 340. i 345. u gradu Stridonu, koji se nalazio na granici Dalmacije i Panonije. Gdje je to to鑞o bilo, sve do danas u znanosti nije jasno; neki misle da je Stridon bio tamo negdje oko dana筺jega Duvna.

Saznajte vi筫 >