Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  28. sije鑞ja 2015.

 

Svetac dana

Toma Akvinski
28. sije鑞ja

Sveti Toma kojega se Crkva danas sje鎍, pripada svakako u red jednog od najve鎖h crkvenih umova. Ro餰n je 1225. u dvorcu Akvino u ju緉oj Italiji.

Saznajte vi筫 >