Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  25. srpnja 2016.

 

Svetac dana

Jakov, apostol
25. srpnja

Jakov je bio sin Zebedeja i Salome, a brat Ivana evan餰lista. Rodio se u Betsaidi na Genezaretskom jezeru. Na apostolat je pozvan u prolje鎒 ili ljeto g. 28. od samoga Krista.

Saznajte vi筫 >