Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  6. velja鑕 2016.

 

Svetac dana

Pavao Miki i drugovi mu鑕nici
6. velja鑕

Sveti Pavao Miki, po narodnosti Japanac, a po zvanju isusovac, 緄vio je u prijelomno doba povijesti svoga naroda.

Saznajte vi筫 >