Sko鑙 na menu Sko鑙 na sadr綼j
Lijepa slika u zaglavlju

Dana筺ji datum:  28. kolovoza 2014.

 

Svetac dana

Augustin
28. kolovoza

Augustin se rodio 13. studenoga 354. u Tagasti, gradi鎢 u Numidiji. Danas je to mjesto u Al緄ru, a zove se Souk Ahras.

Saznajte vi筫 >